פיתוח מקצועי לעובדי חינוך והוראה

 

הפיתוח המקצועי לאנשי חינוך והוראה ניתן לכל שכבות הגיל בכל רחבי הארץ, ובכל מגזרי החברה בכללם חרדים וערבים, בבתי הספר ובפס"גות.

הנושאים והתכנים תואמים את דרישות משרד החינוך ומתעדכנים מעת לעת על פי הנחיותיו. במקביל, ולקראת כל השתלמות, נבדקים הצרכים הייחודים של הגורם המזמין ומתבצעת התאמה מדויקת לצרכיו.

 

לצד ההקפדה על האיכות האקדמית מושם דגש מיוחד על חווית הלימוד, חיזוק המוטיבציה ועבודת העמיתים בקבוצת הלימוד. בשיחותינו הפנימיות אנו מדמים את השתלמויות המקצועיות שלנו לתחנת הדלק אליה מגיע המורה על מנת למלא את המכל המתרוקן מנסיעה מאומצת בעלייה.

 

במקביל להשתלמויות המבוססות על הסילבוס של משרד החינוך, מבצע צוות ערך נוסף הכשרות בנושאים ארגוניים וניהוליים, בכללם:

 - פיתוח חזון בית ספרי

 - הגדלת מספר התלמידים

 - טיפוח מערכות יחסים בין המוסד לקהילה

 - ניהול כספים

 - גיוס משאבים

- חלוקת תפקידים בצוות

 

נושאים אלה מטופלים כהכשרה לצוות הניהול, לווי אישי למנהל או כהשתלמות לכלל הצוות הצוות.

 

בצוות ערך נוסף מחויבים להצלחתך וערוכים לבחון ביסודיות ולעומק כל צורך הנדרש למוסד.

 

שלח הודעה ונשמח להיפגש! 

 

פיתוח מקצועי

שלח

שדה חובה

תודה רבה!

הטופס נשלח בהצלחה.

 

שדה חובה

שדה חובה

שדה חובה

GlobalEx         טל: 03-6760602

ת.ד. 7639, רמת גן מיקוד 52176

ערך נוסף, פיתוח ארגוני וניהול  /  טלפון: 08-9355221 /  פקס: 08-9354188  / טלפון: 0523-968372 /  office@erech-nosaf.co.il

ערך נוסף

מנחם בגין 159, ת"א

טלפון: 050-1234567

פקס: 04-1234567

ערך נוסף, פיתוח ארגוני וניהול    

 טלפון: 053-4245432    

  פקס: 08-9354188

  office@erech-nosaf.co.il

08-9355221