top of page

תרומה לקהילה

ערך נוסף נוהגת, כמקובל בעם היהודי, לתרום 10% מרווחיה למען הקהילה.

 

תרומות אלה ניתנות  כסבסוד לשירותי ייעוץ ופיתוח ארגוני הניתנים לארגונים חברתיים.

מקבלי התמיכה נבחרים בתחילת כל שנה ומהווים חלק מתוכנית העבודה השנתית של ערך נוסף.

 

בערך נוסף שמחים לשתף פעולה עם המעוניינים בכך ולאגם משאבים למען מטרה זו.

 

רשימת מקבלי התמיכה למחצית השנייה של שנת 2022 נסגרה. המעוניינים בתמיכה לקראת סוף שנת 2023 מוזמנים  לפנות באמצעות טופס "צור קשר" 

Children Studying Alphabet
bottom of page